Kezdőlap

Nagy Imre (T.),

birtokos, vármegyei közgazdasági előadó és a gazdasági egyesület igazgatója.

Három népdalt közölt a Figyelőben (II. 254-57. l.).

Munkái:

1. Csikvármegye közgazdasági állapota és a székely kivándorlás. Sepsi-Szent-György, 1891.

2. Népszerű gazdasági elő adások. Ismeretek az állattenyésztés, takarmánytermelés, trágyakezelés, tejgazdaság, sertéshizlalás, méhészet és gyümölcsészet köréből. (Összeállította… Kiadja a csiki gazdasági egyesület. Csik-Szereda, 1898.

Szerkesztette a Székely Földet 1882-től 1884. febr. 24-ig Kézdi Vásárhelyen és a Székely Nemzetet 1882-83-ban Sepsi-Szent-Györgyön mint társszerkesztő.

Budapesti Szemle CXI. 1902.