Kezdőlap

Nagy István (hidaskürti),

a kir. hétszemélyes tábla közbirája, az országos magyar gazdasági egyesület alapító és igazgató választmányi tagja. 1838-ban Pestmegye főjegyzője volt, mikor a pesti megyeház építését megkezdték; az volt még 1841-ben is; később főtörvényszéki ülnök, majd a hétszemélyes tábla birája lett. 1841-ben az ő kezdeményezésére és hathatós közreműködésével jött létre az országos központi faiskola. 1849-1851-ben tagja volt a gazdasági egyesület uj szervezésével foglalkozott bizottságnak és az 1857. új szervezkedéskor választmányi tag lett. Mint szenvedélyes és jeles gyümölcsész volt ismeretes, a mely gazdasági üzletággal pestmegyei dabi birtokán gyakorlatilag is nagy terjedelemben foglalkozott. Meghalt 1863. máj. 4. életének 64. évében. Kéziratainak egy részét a m. n. múzeum vette meg; könyvtára, oklevelei s egyéb kéziratai a List és Franke lipcsei könyvkereskedő birtokába jutottak, kitől aztán szintén a m. n. múzeum annak egy részét visszavásárolta.

Különösen a hazai történettel foglalkozott és az egyetemes Encyclopaediának is munkatársa volt.

Munkája: Emlék irat, mely tek. nemes Pest, Pilis és Solt t. e. vármegyék Pest sz. kir. városban lévő udvar-házoknak gránátos utcza felöli részén, az alap kőbe ő cs. kir. főherczegsége az ország nádora által 1841. évnek okt. havában letétetett. Kiadta… Pest.

Galgóczy Károly Emlékkönyve. Budapest, 1884. IV. 22. l.

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.