Kezdőlap

Nagy (Nepomuki) János.

Czikke a Nyitramegyei Közlönyben (1893. 49-51. sz. Jókai Mór őseiről Barsmegyében).

A m. n. múzeumi hirlapkönyvtár példányából.