Kezdőlap

Nagy Lajos,

ev. ref. lelkész, szül. 1824-ben Szobon (Somogym.), hol atyja Nagy Benjamin előkönyörgő volt; a gymnasiumot Csurgón 1840-ben, a theologiát Pápán 1846-ban végezte. Bőnyön egy évig töltött akadémiai rektorság után 1847 őszén haza ment és segédlelkésznek alkalmaztatott A.-Segesden, majd Szabáson, Csoknyán és végre Inkén, hol három évig működött, miközben a kápláni s felavatási papi vizsgákat letette. 1851-ben Bürüs választotta meg, 1856-ban pedig M.-Atád rendes lelkésznek.

Egyházi beszédei és imái a Fördős szerk. Papi Dolgozatokban jelentek meg, melyek együtt jókora kötetet tennének ki, ugyanis: Papi dolgozatok gyászesetekre (1857. 7. füz. két gyászbeszéd és két ima. 1859 8. füz. két prédikáczió, öt ima, 1863. 10. f. három prédikáczió; 13 gyászbeszéd, 58 ima, 10 sírvers); a Kecskeméti Lelkészitárban (Pest, 1870. egy prédikáczió); a Prot. Papban (1879. két halotti ima).

Uj M. Athenás 300. l.