Kezdőlap

Nagy Péter,

jogi doktor.

Munkái:

1. Az új házassági törvény magyarázata. A törvény eredeti szövegével, az abban hiányzó egyházi polgárjogi törvényekkel, gyakorlati példákkal és iromány példányokkal. Pest, 1857.

2. Az új városi és síkföldi Cselédrendtartás népszerű magyarázata a reá vonatkozó büntető s polgárjogi törvényekkel, a bizonyítványi, szerződési s más iratpéldányokkal magyar és német nyelven és számos életből merített példákkal, különösen a községek, városok, falusi és városi cselédtartók, ügyvédek, jegyzők, földbirtokosok s lelkészek számára írta s kiadja. Pest, 1857.

A budapesti m. n. muzeumi könyvtár példányairól.