Kezdőlap

Navratil Ákos (szalóki),

jogi doktor, fogalmazó a kereskedelemügyi miniszteriumban, a budapesti szabad lyceum jegyzője, N. Imre egyetemi tanár fia, szül. 1875-ben Budapesten; a gymnasiumot a kegyesrendieknél, az egyetemet Budapesten és Berlinben végezte. 1899-ben sub auspiciis nyert doctoratust a budapesti egyetemen.

Könyvismertetéseket írt a Nemzetgazdasági Szemlébe (1895); czikkei a Közgazdasági Szemlében és a Közgazdasági Lexikonban (A sociologia és módszere, Államgazdaságtan, Forgalom, Fogyasztás sat.).

Munkái:

1. Állami beavatkozás és egyéb értekezések. Bpest, 1898. (Különny. a Közgazdasági Lexikonból).

2. Smith Ádám rendszere és ennek bölcseleti alapja. Bpest, 1898. (A budapesti egyetem közgazdasági pályadíját nyerte).

3. Az értékről. Bpest, 1898. (Különny. a Közgazdasági Lexikonból).

M. Könyvészet 1897., 1899.

Vasárnapi Ujság 1899. 13. sz. arczk. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.