Kezdőlap

Nittray Gábor,

bölcseleti és jogi doktor, egyetemi tanár, az elméleti magyar magánjogot a nagyszombati egyetemen 1759-től fogva tanította; az egyetemmel Budára, majd Pestre költözött és ugyanazon tantárgyat 1792-ig tanította; 1778-1779-ben az egyetem rektora volt. 1793-ban királyi tanácsosi czímmel nyugalomba lépett. Meghalt 1797. szeptember 4. Nagy-Magyaron (Pozsonym.) Midőn az egyetem az országgyűlésre meghivását 1790-ben a cancellariánál és helytartótanácsnál szorgalmazta, a felterjesztést N. szerkesztette.

Munkája: Positiones ex jure Hungarica Tyrnaviae, 1774.

Kéziratban: Conspectus Jurisprudentiae Hungaricae, 4rét három kötet; Juris-prudentia Hungarica theoretica, 4rét 473 lap; Explanatio iuris naturalis secundum positiones cl. d. Caroli Antonii de Martini, 4rét két kötet; Hungariae politicarum institutionum partes tres, 4rét két kötet; Principia iuris Hungarici privati 1774. 4rét 4 kötet; Epitome institutionum juris Hung. privati, 4rét 86 lap; Principiorum iuris Hung. privati prolegomena de natura, divisione, origine, progressu, fontibus ac subsidiis iuris Hungarici, 4rét 297 lap; Ordo novus judiciarius (1774-1784.) 4rét 198 lap; Explanatio iuris civilis iuxta ordinem pandectarum, 4rét öt kötet; Processus Boryanus, ívrét a XVIII. század közepén folytatott Bory-féle pörnek története (a budapesti egyetem könyvtárában).

Fejér, Historia Academiae 93., 134., 197. l.

Pauler Tivadar, A budapesti egyetem története. Bpest, 1880.

A budapesti m. kir. egyetemi könyvtár kéziratainak Czimjegyzéke. Bpest, 1889. I. 93., 96., 98., 99. l. (hol neve Nitray Györgynek van írva).