Kezdőlap

Nónay Dezső,

honvéd-százados és tanár, N. János orvos és Girsik Mária fia, született 1857. júl. 12. Felső-Vissón (Máramarosm.); a budapesti műegyetemet végezve, 1877. okt. mint egy évi önkéntes a cs. és kir. 65. gy.-ezredhez vonult be, onnét a 60. gy.-ezredhez helyeztetett át; részt vett 1878-ban Bosznia okkupácziójában, ütközetben azonban nem volt; 1878. nov. tartalékos hadnagygyá neveztetett ki. 1883. okt. a 33. honvéd zászlóalj szab. állományába helyeztetett át. 1884. máj. ténylegesítés czéljából bevonult és 1885. nov. 1. a tényleges állományba s egyidejűleg a 40. honvéd zászlóaljhoz áthelyeztetett. 1886-87-ben végezte a felsőbb tiszti tanfolyamot. 1887. máj. főhadnagygyá lépett elő, 1890. jan. a 9. honvéd gyal.-ezredhez helyeztetett át, 1890-91-ben a III. honvéd kerületi parancsnoksághoz volt vezényelve, s ott 1891. nov. 1. századossá léptették elő; ezen időtől 1896. őszig századparancsnok volt a 9. honvéd gy.-ezrednél; 1896-97-ben a törzstiszti tanfolyam hallgatója s 1897. okt. óta tanári minőségben a Ludovika akadémián van alkalmazásban.

A Ludovika Akadémia Közlönyében mint levelező tag működik közre; czikke (u. ott, 1893. Az orosz katonai léghajózás szervezete és a léghajós osztagok működése a hadgyakorlatok alatt).

Ludovika Akadémia Közlönye 1899. 674. l.