Kezdőlap

Oláh János,

ev. ref. lelkész, szül. 1793-ban Papkeszin (Veszprémm.); tanulmányait Pápán 1817-ben végezte. 1821-ig Szent-Gálon volt akadémiai rektor, azután néhány havi segédkezés után, 1822-ben rendes lelkészül választatott Antalfára (Veszprémm.); több helyen működvén, 1842-ben Nagy-Pécselre (Zalam.) hivatott; itt halt meg 1867. szept. 10.

Már fiatal korában munkatársa volt a Tudományos Gyűjteménynek; kiválólag a természettudományokat kedvelte (de ebbeli czikkei kéziratban maradtak).

Munkái:

1. Egyházi köznapi imák. Veszprém, 1853. (Vámosi Pap István, Köznapi Imák 2. kiadása).

2. Gyümölcsfa kertészet, vagy a gyümölcsfák tenyésztése-, nemesítése-, növelésének megóvásuk s orvoslásuknak, úgy a szőlőtövek mívelésének alapos előadása két hasznos függelékkel, a nép felfogásához alkalmazva, Christ, Vemy, Geiger és Petrich nyomán saját tapasztalataival bővítve. A szövegbe nyomott számos fametszvénynyel. Komárom, 1854. (Ism. P. Napló 1855. I. 30. sz,).

Prot. Egyh. és Iskolai Lap 1867.

Prot. Képes Naptár 1869. 58. l.

Szinnyei Könyvészete.

Uj M. Athenás. Bpest, 1887. 309. lap.

Petrik Bibliogr.