Kezdőlap

Oláh (Illucz) János,

ügyvéd és királyi táblai biró, szül. 1817. jan. 29. Tokajban (Zemplénm.); jogot tanult a pesti egyetemen és 1843. márcz. 23. kitünő eredménynyel felesküdött ügyvédnek. 1845-től kezdve a conservativ irányú Nemzeti Ujságnak előbb rovatvezetője, utóbb Lipthay Sándor mellett szerkesztője 1848. ápr. 30-ig, a midőn Nemzeti-Politikai Hirlapra változtatván czímét, önállóan szerkesztette 1848 végeig. Politikai ingatagsága s megbízhatatlansága miatt éles vitába keveredett Bajza-Kossuth Hirlapjával, a hol Bajza leleplezte egész politikai multját s hazafiatlan üzelmeit. 1868-ban a kir. táblához neveztetett ki birónak és júl. sajtóbírósági póttagul rendeltetett ki; 1869-70-ben ugyanott alapítványi biztos és dékán volt. Meghalt 1875-ben.

Czikkei a P. Naplóban (1856. 208., 210., 214., 218. sz. Béke-e vagy háború?) sat.

Ponori Thewrewk József, Magyarok születésnapjai. Pozsony, 1846. 12. l.

Nyeviczkey Antal, A budapesti kir. itélő tábla története. Bpest, 1891., 21., 30. l.

Bajza József összegyűjtött munkái I. Bevezetés. (Életrajz Badics Ferencztől).

Irodalomtörténeti Közlemények 1901. 208. l.