Kezdőlap

Oltard János (idősb),

ág. ev. lelkész, szül. 1576. júl. 17. Nagy-Ekemezőn, hol atyja O. Márton szintén lelkész volt; 1602. szept. 24. nagyszebeni diakonus, 1606. vörösmarti lelkész, azon év aug. 21-én nagy-disznódi lelkész lett; innét 1617. jan. 6. nagyszebeni lelkésznek hívták meg, hol mint káptalani dékán 1630. máj. 9. meghalt.

Több alkalmi latin költeményt hagyott hátra, melyek az akkori nevezetesebb eseményeket és személyeket tárgyalják, különösen szerencsés volt a chronostikon írásában; saját síremlékfeliratát is megírta latin versekben, melyeket Trausch közöl.

Munkája: Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardinum, sive Annales Hungarici et Transsylvanici, opera et studio Clar. Doct. Virorum Simonis Massae et Marci Fuchsii, Pastorum Coronensium, nec non Christiani Lupini et Joannis Oltard, Pastorom Cibiniensium, concinnati, quibus ex lucubrationibus Andreae Gunesch… aliisque manuscriptis fidedignis quaedam adjecit Johannes Ziegler Schenkensis… Edidit Josef Trausch. Pars I. Complectens Annales an. 990-1630. Coronae, 1847. (O. a krónika 1591-1629. részét írta).

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 38., 413. l.