Kezdőlap

Orosz Zsigmond (csicseri),

a kegyesrend tartományi főnöke, O. Zsigmond táblabíró és Péchy Éva fia, szül. 1717. nov. 13. Giralton (Sárosm.); 1733. okt. 11. lépett a rendbe s 1743. szept. 8-án szenteltetett föl; gymnasiumi tanár volt 1735. Nyitrán, 1736. Debreczenben, 1737. Nagy-Károlyban, 1740. Nagy-Károlyban. 1741-43-ban theologiát tanult Breznyóbányán és Nyitrán; 1744-ben Pesten a rhet. és poes. magistere, 1745-1746. ugyanaz Nyitrán és a nemesi convictus felügyelője, 1747. Pesten a rhet. és poes. magistere, 1748. Váczon bölcseleti lector és iskolák felügyelője, 1749. ugyanaz és vice rector Debreczenben, 1750-1754. ugyanott a theologia lectora, vice rector és iskolai igazgató, 1755-57. ugyanott rector és theologiai tanár, 1758. Váczon rector, 1759-1762. Debreczenben rector és a canonjog előadója. 1760-ban Rómában a rendi nagygyűlésen a piarista-rend magyar tartományát képviselte. 1763-66. Debreczenben rector és rend-kormánysegéd, 1767-82-ig a rend magyar tartományának főnöke volt. Meghalt 1782. okt. 11. Váczon a tartományi gyűlés alkalmával. Koporsója felett Horányi Elek tartott gyászbeszédet.

Hazánk több jelesével levelezett, így Révai Miklóssal is, ki alagyát írt hozzá (Elegyes versei 1787. 85. lap); leveleinek egy része a Károlyi grófok levéltárában őriztetik, a Koppi Károlyhoz irottak a váczi rendházban vannak. Az Eszterházyak erényéről iskolai szinjátékot írt.

Horányi Alexius, Oratio in exequiis Sigismundi Orosz. Vaciae, 1782.

Figyelő VII, VIII, XI., XII. (Csaplár B., Révai Miklós élete I. II.).

Takáts Sándor, A budapesti piarista kollegium története. Bpest, 1895. 274., 275., Benyák 105. l. és a rend Rullája.