Kezdőlap

Ottmayer Antal,

jogi doktor, egyetemi tanár, szül. 1796. aug. 23. Zsolnán (Trencsénm.); 1817. okt. 25. az összes jogtudományok doktora s 1822. június 9. a pesti egyetem jogi karának tagja lett; 1832. és 1833-ban e kar dékánja volt. 1825. nov. 12. a budai főkormányszékhez és attól függő katonai intézethez ügynökké neveztetett ki. 1827-ben a megüresült statisztikai tanszéket is betöltötte; ügyvéd és egyszersmind ideiglenes könyvvizsgáló is volt. 1834-ben Hamulják Mártonnal együtt Pesten tót irodalmi társaság keletkezésén fáradoztak és ezen társaság Zora cz. Almanachjába 1836-ban elbeszélést is írt.

Munkái:

1. Conspectus et explanatio legum de summaria repositione perlatarum. Pestini, 1825.

2. Aliquid de indubia, statui conveniente, ac durabili universorum advocatorum i. Regni Hungariae partiumque eidem adnexarum provisione. U. ott, 1829.

3. Wechsel-Gesetz-Buch für das Königreich Ungarn und Nebenländer aus dem ungarischen Originaltexte getreu übersetzt. Ofen, 1840. Három kötet.

4. Ansichten über die neuen Creditgesetze Ungarns in praktischer Hinsicht. U. ott, 1840.

Hazai s Külf. Tudósítások 1826. I. 6. szám, 1829. I. 48. sz.

Fejér, Historia Academiae 137., 155. lap.

Slovenské Pochlady 1887. 12. sz.

Petrik Bibliogr.

Viček, Dejiny. Libetarúry Slovenskej. Turócz-Szent-Márton, 1890. 267. l.