Kezdőlap

Paksi Pál (szathmári),

orvosdoktor, ev. ref. kollegiumi tanár, szül. 1733. márcz. 31.; 1757-58-ban a franekerai egyetemen tanult, hogy 1758. június 29. orvosdoktori oklevelet nyert, azután a bölcselet tanára volt Sárospatakon 1759-től 1766. aug. 7-ig, mikor meghalt.

Munkái:

1. Dissertatio de simplicium remediorum prae operose concinnatis praestantia. Praes. Guilielmo Ouwens. Franequerae, 1757.

2. Dissertatio inaug. medica de morte naturali. U. ott, 1758. (mind a két munka utánnyomatott Kolozsvárt 1760-ban).

3. Kis világ, mellynek elenyésztését néhai Szuhai Erzsébeth úr aszszonynak, Báji Patai Sámuel úr élete párjának: utolsó tisztességekor magyar versekben foglalt Bájon 1765. Hely n.

Atyjának életrajzát is megírta, mely a Neues gelehrtes Europa czímű vállalatban (Wolfenbüttel, 1757. 856. és köv. l.) megjelent.

Weszprémi Succincta Medicorum Biogr. III. 282., 288. l.

Történelmi Tár 1887. 205. l.

Petrik Bibliogr. II. 705. l.