Kezdőlap

Palkovics Gottfried,

szent Ferencz-rendi szerzetes, szül. 1715-ben Zillingthalban (Sompronm.); 1736-ban lépett a rendbe; a bölcseletet Győrben, a theologiát Pozsonyban hallgatta 1739-ben miséspappá szenteltetett fel; több helyt volt hitszónok és lelkiatya. Meghalt 1778 márcz. 19-én Szombathelyt (Vasm.).

Munkái:

1. Duchovni Vertlyacz z-trimi Rósiczami Va Novom Gradu, od Duhovnih Szinov Réda Szvetoga Ferencza nakincsen Bogu y Marii Offrovan, ter Otczu Szerafinszkomu darovan. Va kom sze nahajaju pobósné Molitve ugódne Jacske, y lipi Nauk Kertchanszki. Sopron, 1753. (Bogovics Lőrinczczel együtt. Lelki kertecske. Imakönyv).

2. Duchovna Kiticza, ka je na Novom Gradu lipo czvala, pak je vecha zraszla, iz jacskami nakincsena Selézni pri Diviczi Marii po szkerbi i trudu. U. ott, 1760., 1778., 1802. (Lelki kéve. Imakönyv).

Horányi, scriptores III. 3. lap.

Farkas, Seraphinus, scriptores Ord. Min. S. P. Francisci Provinciae Hungariae Reformatae Nunc S Mariae. Posonii, 1879. 76. lap.

Petrik Bibliogr.