Kezdőlap

Pantocsek József

orvosdoktor, a pozsonyi országos kórház igazgató-orvosa, előbbinek fia, szül. 1846 okt. 15. Nagy-Tapolcsánban; a gymnasiumot Kalksburgban, Nyitrán és Esztergomban végezte, hol érettségit tett; az egyetemet Göttingában és Bécsben látogatta, hol 1875-ben orvosdoktori oklevelet nyert. Kivált botanikával s mikropalaeontologiával foglalkozott. 1866-tól iskolai szünnapjait folyvást a Nagy-Tátrában töltötte és flóráját kutatta. 1872-ben hat hónapig déli Herczegovinát, egész Montenegrót és Dalmacziát utazta be. Botanizált egész Észak-Magyarországon, Genf táján és a Montblancon, a Jura hegységben, Páris környékén, a Harzban, Alsó-Ausztriában, Csehországban, Istriában, Albániában, a Rivierán, Cannes és Nizza táján, hol egyszersmind a tengerfenéki górcsövi flórával ismerkedett meg. Mikrologiai kutatásai kiterjednek az egész világ Bacillaria kőzeteire. Növénygyűjteménye az általa gyűjtött és leírt új fajokat tartalmazza s magában foglalja az európai phanerogamok legnagyobb részét; kiváló becsű górcsövi praeparatumainak gyűjteménye, különösen a «Typenplatten» nevű készítményre az egyes magyar bacillaria-kőzetekről. 1880 óta kivált mikrografikai, illetve mikropalaeontologiai dolgozatokkal foglalkozik. Ő volt az első hazánkban, ki a mikrofotographiának készítésével foglalkozott, melyet 1885-ben az országos kiállításon mutatott be, nemkülönben az első magyar amateur-kiállításon. 1890-ben Budapesten is kiállított. Ekkor mikroskopiumi diatomafölvételeit arany éremmel tüntették ki. 1896 júl. 30. óta a pozsonyi országos közkórház igazgató-orvosa.

Czikkei az Oesterr. Botan. Zeitschriftben (1868. Ausflug in das Facskoer oder Naklate Gebirge, 1869. Aus der Tatra, 1872. Correspondenz aus Cattaro, 1873. Plantae novae quas aestate anni 1872. per Hercegovinam et Montenegro collegit et descripsit, 1874. Pythographische Mittheilungen, Scleranthus Arten, 1878. Trifolium Haynaldianum, Correspondenz aus Tavarnok, 1881. Über bosnisch-herczegovinische Pflanzen und aus dem Comitate Neutra in Ungarn, 1882-83. Correspondenz aus Tavarnok); a pozsonyi Természettudományi- és orvosi-egylet Közleményeiben (1873-75. Abhängigkeit alles organischen Lebens von Clima und Boden); a M. Növénytani Lapokban (1881. Plantarum novarum Bosniacarum et nonullarum aliarum descriptiones, 1882. Notulae praeviae de novis Hungariae plantis); a Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopieban (1888. Über Idicatoren); a Nyitra vármegyei Orvos-Gyógyszerész- és Természettudományi Egyesület Évkönyvében (1889-1890. A górcső története és fejlődése); a Botanisches Centralblattban is jelentek meg czikkei.

Munkái:

1. Adnotationes ad Floram et Faunam Hercegovinae, Crnagorae et Dalmatiae. Posonii, 1874. (Különnyomat a pozsonyi Verhandlungen de. Vereins für Naturkunde. Neue Folge Heft II.).

2. Beiträge zur Kenntniss der fossilen Bacillarien Ungarns. Nagy-Tapolcsány, 1886., 1889., Berlin, 1892. (I. Theil. Marine Bacillarien mit 102 Tafeln in Lichtdruck. II. Theil. Brackwasser Bacillarien. Anhang: Analyse der Marinen Depots von Bory, Brenna, Nagy-Kürtös in Ungarn, Ananino und Kusnetzk in Russland. III. Theil. Süsswasser Bacillarien. Anhang: Analysen 15 neuer Depots von Bulgarien, Japan, Mähren, Russland und Ungarn).

3. Die Bacillarien als Gesteinsbildner und Altersbestimmer. Wien, 1894. (Verhandlungen II. 1.).

4. A Balaton flórája. I. szakasz. Függelék. A balatoni kovamoszatok. 17 táblával. Bpest, 1902. (Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei II. rész 1. szakasz).

Pallas Nagy Lexikona XIII. 775. lap.

M. Könyvészet 1902. és önéletrajzi adatok.