Kezdőlap

Pártos Béla,

ügyvéd, szül. 1844-ben Apatinban (Bács-Bodrogm.), hol atyja szintén ügyvéd volt; középiskolai tanulmányait Nagybecskereken és Pécsett, a jogot Budapesten végezte. 1867-ben törvényszéki aljegyzővé választották Zomborban, 1871 tiszteletbeli ülnök lett. 1872-ben hivatalától megválva Pestre jött, hol ügyvédi irodát nyitott. Tagja 1882 óta a székes-főváros törvényhatósági bizottságának.

A Szeg. Hiradónak munkatársa volt.

Munkái:

1. A főrendiház reformja. Bpest, 1882.

2. A felsőházi törvényjavaslatról. U. ott, 1884.

3. Az ötéves mandatum ellen. U. ott, 1885.

4. A függetlenségi és 48-as párt szervezéséről. U. ott, 1887.

5. A jogi szakoktatás reformjáról. U. ott, 1890.

6. Választás vagy kinevezés. Adalék a közigazgatási reformhoz. U. ott, 1891. (2. kiadás. U. ott, 1891. Németűl. U. ott, 1891.).

7. A polgári házasságról. U. ott, 1893.

8. A felekezeti harcz ellen. Néhány szó a néppártról és ellene való teendőinkről. U. ott, 1892. (2. kiadás).

M. Könyvészet 1887., 1891., 1893., 1895.

Kriszlingstein Könyvészete.

Vasárnapi Ujság 1895. 21. szám.

Pallas Nagy Lexikona XIII. 834. l.