Kezdőlap

Patai János (ifjabb),

ev. ref. püspök, idősb P. János püspök fia; sziget-szentmiklósi prédikátor és solti esperes volt; 1731. jan. 4. a szabad-szállási synodusban püspökké választatott. Meghalt 1739. máj. 21. Sziget-Szent-Miklóson.

Munkája: Dissertatio theologica de quatuor novissimis. Francofurti ad Viadum, 1712.

Cornides, Daniel, Bibliotheca Hungarica Pestini, 1792. 228. l.

Dunántúli Prot. Lap 1891. 35.