Kezdőlap

Pater Pál,

ág. ev. gymnasiumi tanár, szül. 1656-ban Menhardon (Szepesm.); 1680-ban a téli félévre iratkozott be a jenai egyetemre. Vallása miatt hazájában számüzetvén, 1689-1705-ig Thornban volt gymnasiumi rector, azután a mathematika tanára az akadémiai gymnasiumban Danzigban, hol 1724. decz. 7. meghalt.

Munkái:

1. Den an den Bach über grünenden Wald bey Hochfeyerlicher Ver-Ehlichung, Desz Edlen, Ferdinand Buhwälders,... Handels-Manns allhier, Mit der Edlen... Jungfer Hedvig geborner Goldbachin, Welche den 14 Tag desz Monats Novembris dieses 1679. Jahres in... Breszlau vollzogen wurde betrachtet... Breszlau.

2. De Germaniae Miraculo Optimo, Maximo, Typis literarum, Earvmque Differentiis, Dissertatio... Lipsiae, 1710.

Ezen két év közé eső 68 munkáját sorolja még fel Hellebrant, melyek mind külföldön jelentek meg és hazánkat nem érintik.

Czvittinger, Specimen 297.

Joecher, Allg. Gelehrten Lexikon III. 1296. h.

Horányi, Memoria III. 44. l.

Katona, Historia Cristica XXXVI. 752. l.

Pannonia 1821. 1., 2. sz.

Melzer, Jakob, Biographien berühmter Zipser. Kaschau u. Leipzig, 1833. 48. l.

Haan, Jena Hungarica. Gyulae, 1858. 30. l.

Szinnyei Könyvészete.

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 2. rész