Kezdőlap

Pázmány Zoltán (szilasi és laki),

jogi- és bölcseleti doktor, jogakadémiai tanár, szül. 1869. márczius 26-án Esztergom-Szent-Györgymezőn, hol atyja Pázmány Béla herczeg-primási intéző volt (anyja lidértejedi Kováts Róza). Pázmány középiskoláit Komáromban, Győrött, Esztergomban végezte. Rómában három évig a pápai Gergely-egyetemen bölcseletet, Budapesten jogot hallgatott. Ez utóbbi helyen bölcseleti s jogi doktori oklevelet nyert. Szabadkán joggyakornok, Bács-Topolyán, Fiuméban kir. aljegyző, 1896-tól a kecskeméti ev. ref. jogakadémián, 1903 óta pedig Pozsonyban a római jog rendes tanára s a budapesti egyetem magántanára. Több ízben tett nagyobb utazást külföldön és látogatta az ottani nagyobb egyetemeket, a párisit, londonit, lipcseit, zürichit és bécsit. A német lovagrend kis keresztese, a római Arkadia-akadémia tagja, városi hites fordító, a jogi vizsgáló bizottság elnöke, Szilas-község (Komáromm.) Pázmány-könyvtárának alapítója. Lak-Szakáloson (Komárommegye) Kováts József, bátorkeszii ref. pap, a híres pomologus házát emléktáblával jelölte.

Saját neve, Excelsior és Mac Donald álnevek alatt sok eredeti s fordított szépirodalmi s szakczikket írt a komáromi, szegszárdi, bács-topolyai, kecskeméti, pécsi s debreczeni lapokba; a Győri Közlönyben, a Jogban több eredeti s franczia, német, olasz, angol, svéd és orosz költőkből fordított költeményei jelentek meg; egy-két genealogiai és heraldikai czikket is írt.

Munkái:

1. Rosmini-Serbati tana az eszmék eredetéről. Bpest, 1890.

2. Hypnotizmus. Győr, 1892.

3. A haszonélevezet a római jogban. Kecskemét, 1901.

4. Követelések feletti zálogjog. U. ott, 1903.

5. A szilasi és laki Pázmány-Nemzetség. Pozsony, 1904.

Testvérei: Wanda és Agatha tárczákat, Péter pedig költeményeket közölt a komáromi lapokban.

M. Könyvészet 1892., 1902.

Hornyik József, Kecskeméti írók. Kecskemét, 1901. 57. l.

Magyarország Tiszti Czim- és Névtára 1903. Bpest, 574., 575. l. és önéletrajzi adatok.