Kezdőlap

Péchy Manó (péchujfalusi gróf),

főispán, val. b. titkos tanácsos, P. József gróf kir. táblai ülnök (ki 1810. nov. 16. emeltetett grófi rangra) és Fáy Anna grófnő fia, szül. 1817. okt. 14. Boldogkő-Váralján (Abaujm.); tanulmányait végezve, 1834. máj. 24. ügyvédi vizsgát tett és 18 éves korában megyei aljegyző, két év mulva főjegyző, az 1841. pozsonyi országgyűlésen Abaujvármegye követe lett, állandóan ragaszkodva a Deák-, később a szabadelvű párthoz. Kevéssel azután, hogy helyét a főrendiházban elfoglalta, az ország egyik zászlósává lett. 1841-1848-ig Zemplénmegye főispáni helytartója volt. 1861-ben a Vay-féle s 1865-ben a Mailáth-Sennyei kormány őt hívta meg Abaujmegye főispánjának. Az uj miniszterium 1867-ben őt alkalmazta erdélyi kir. biztosnak; 1872-ben Kolozsvár, 1881-84-ig Kassa képviselője volt; a büntető-codex kidolgozására kiküldött országos bizottságának tagjává s főkamarásmesterré neveztetett ki; érdemeiért 1868-ban az I. oszt. vaskoronarendet és 1869-ben a Lipót-rend nagy keresztjét nyerte, 1867-ben pedig val. belső titkos tanácsosa lett. Díszpolgára Kassának, Kolozsvárnak, Sepsi-Szent-Györgynek, Gyula-Fehérvárnak és Székely-Udvarhelynek s tulajdonosa a kamaráskulcsnak; a pápai szent Gergely-rend nagykeresztjének is tulajdonosa. Boldogkő-Váralján 1862-ben, mint kegyúr, építtetett elhalt neje emlékére «Zenaide» névvel egy iskolaépületet. Meghalt 1889. júl. 24. Boldogkő-Váralján.

Munkái:

1. Beszéde Zemplén vármegye főispáni helytartói székébe 1841. decz. 13. végbement bevezetése alkalmával. Sárospatak, 1842. (Többek beszédeivel együtt).

2. Kolozsvár országgyűlési képviselőinek (Péchy Manó gróf és Hajós János) beszédeik és Sámi László válasza a polgárság nevében. Kolozsvár 1875.

Országgyűlési beszédei a Naplókban vannak.

Nagy Iván, Magyarország Családai IX. 181. lap.

Pesti Hirnök 1865. 29. sz.

Petrik Könyvészete és Bibliogr.

Sturm Albert, Uj Országgyűlési Almanach 1887-1892. Bpest, 51. lap.

M. Nemzetségi Zsebkönyv. Bpest, 1888. I. 191. l.

Vasárnapi Ujság 1878. 52., 1889. 30. sz. arczk.

Kassai Szemle 1889. 60. l.

Egyetértés 1889. 203. sz. sat.

Somogyi Zsigmond, Magyarország főispánjainak Albuma. Szombathely, 1889. 27., 476. l.

Magyarország Vármegyéi és Városai. Bpest, 1896. arczk.

Irodalomtörténeti Közlemények 1901. 208. l.