Kezdőlap

Petrik Lajos,

állami középiskolai tanár, Petrik Géza könyvkereskedő testvéröcscse, szül. 1851. decz. 5. Sopronban; középiskolai tanulmányait szülővárosában és Pozsonyban végezte. Egy évi katonai szolgálat után a gráczi műegyetem hallgatója volt és ugyanott 1874-79-ig Schwarz H. mellett mint tanársegéd működött. Közben a boszniai hadjáratban kitüntetéssel vett részt; megkapta a hadi diszítményű katonai érdemrendet s a hadi érmet. 1880-ban a budapesti állami ipariskolába a chemiai technológia tanárának neveztetett ki és azóta különösen kerámiai kutatásokkal foglalkozik. Tulajdonosa a szerb kir. IV. oszt. Takova-rendnek. 1896-ban megkapta a koronás arany érdemkeresztet.

Czikkei a M. Mérnök-egylet Közlönyében (1890. Cserépgyártásunk az agyagipar kiállításon); a M. Iparművészetben (1897. A szombatfalvi templomrom, Agyagipar, 1898. A batizi kőedény-gyár); az Iparügyekben (V. 1893. Orsz. agyagipar-kiállítás). A Pallas Lexikonának is munkatársa volt, melybe az agyag- és üvegipar körébe vágó czikkeket írta. Más hazai s külföldi szaklapokban is jelentek meg czikkei.

Munkái:

1. Az agyag-, üveg-, cement- és ásványfesték-iparnak szolgáló magyarországi nyersanyagok részletes katalógusa. Bpest, 1885. (Mattyasovszky Jakabbal együtt).

2. A magyarországi porczelán-földekről, különös tekintettel a Riolin-Kaolinokra. U. ott, 1887.

3. A Riolitos kőzetek agyagipari czélokra való alkalmazhatósága. U. ott, 1888.

4. A hollóházi (radványi) Riolin-Kaolin. U. ott, 1889. (Németül is. A három utóbbi munka a m. kir. földtani intézet kiadványainak 6., 7. és 9. füzete).

Társszerkesztője a Turisták Lapjának, melyben hazánknak magas hegységeit számos czikkben ismertette.

M. Könyvészet 1889.

Kiszlingstein Könyvészete.

Pallas Nagy Lexikona XIII. 1015. XVIII. (2. kiadás).