Kezdőlap

Pfeiffer Péter,

bölcseleti doktor, egyetemi helyettes tanár, szül. 1862. jan, 31. Füleken (Udvarhelym.); a reáliskolát Székely-Udvarhelyt végezte; 1879-től a kolozsvári egyetemen a természettan és mathematika hallgatója volt. 1884-ben középiskolai tanári oklevelet szerzett és ugyanekkor bölcseleti doktorrá avatták. 1884-től tanársegéd, 1900-tól adjunctus a kolozsvári egyet. physikai tanszékénél. 1899-ben tanulmányutat tett a németországi egyetemeken. 1901. jan. 1. óta helyettes tanár a kolozsvári egyetem physikai tanszékénél és ugyanazon évben magántanári képesítést nyert.

Czikkei a kolozsvári Orvos-Természettud. Értesítőben.

Munkája: Észleleteim a légköri villamosságról. Tudori értekezésül. Kolozsvár, 1884. Két kőnyom. rajzzal.

Pallas Nagy Lexikona XVIII. (2. kiadás) és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.