Kezdőlap

Pólya Jenő Sándor,

orvosdoktor, kórházi segédorvos, P. Jakab ügyvéd közgazdasági író és Deutsch Anna fia, szül. 1876. április 30. Budapesten, hol összes tanulmányait végezte és 1898. szept. 22. orvosdoktorrá avatták. Ötödéves orvostanhallgató korában egyetemi pályadíjat nyert a szemészetből és ekkor belépett az egyetemi szemklinikába, hol 1899. aug. végeig működött. Ezután az I. sz. sebészeti klinikára ment műtőnövendéknek, hol 1902. áprilisig maradt, a mely idő óta a budapesti szent István-kórházban Herczel tanár segédjeként működik.

Czikkei a Szemészetben (1899. Tyloma, keratosis, conjunctivae, 1904. A szemüreg plombálása exenteratios üregek gyors begyógyítása czéljából); az orvosi Hetilapban (1902. Casuisticus adatok a pofarákok operálásához, 1903. Az általános heveny hashártyalob sebészi gyógykezeléséről, 1904. Módosítások a Bassini-féle gyökeres lágyéksérv műtéten, 1905. Új eljárás nagy czombsérvek gyökeres műtevésére, A zsírszövetnercosisról); a M. Orvosi Archivumban (1902. Vizsgálatok a pofanyálhahártya nyirokereiről, Navratil Dezsővel együtt, 1903. Vizsgálatok a féregnyulvány és gyomor nyirokereiről); a Gyógyászatban (1902. A rák gyökeres műtevéséről); a M. Orvosok Lapjában (1902. Sérülés alapján kifejlődött kizárt rekeszsérv); a Budapesti Orvosi Ujságban. Sebészet (1903. Adatok a talustörések ismeretéhez, A Meckel-gurdély okozta bélelzáródásról, A thrombophlebitis meseraica mint az appendicitis egyik végzetes szövődménye, 1904. Adatok az intussus ceptio spontán gyógyulásának ismeretéhez. Appendicitis in hernia esetei, egyszersmind egy adat a primár typhlitisek pathogenesisének megvilágításához, Rhinoplastikai adalékok: Orcsúcsképlés egy új módja, Az orr oldalfalának pótlása nyeletlen lebenynyel, Philosophia az orvostudományban, Műfogás magasan fekvő és hátul fixált végbélrákok sacralis műtevésének megkönnyítésére, A pars pendula penis egész hosszára kiterjedő húgycső defectus pótlásáról, Adat a chronicus choledochus elzáródásának cholecystrogastrostomiával való gyógyításához, 1905. Mesenterialis chyluscysta Herniologicus megfigyelések. Epekő-perforatio-okozta clissus peritonitis); a Budapest fővárosi közkórházak Évkönyvében (1902. Vékonybélresectioval complicált végbélkiirtás, 1903. Kocsány-csavart ovarialcysták); ezen czikkek részben megjelentek németül is az Ungarische Beiträge zur Augenheilkunde II. k. 1900., a Deutsche Zeitschrift für Chirurgie 66., 70. k., a Deutsche medicinische Wochenschriftben 1905., a Centralblatt für Chirurgieban 1905. Ezeken kívül előadásokat tartott a budapesti kir. m. orvosegyesület és a közkórházi orvostársulat ülésein, melyek a szaklapokban szintén referálva vannak; több apróbb czikke és könyvismertetése van főleg az Orvosi Hetilapban.

Munkája: A mellső csarnok zugának állapota glaucomás szemekben. Budapest, 1899. Nyolcz táblával. (Különnyomat az Orvosi Archivumból.)

M. Könyvészet 1899. és önéletrajzi adatok.