Kezdőlap

Poor Kajetán,

bölcseleti doktor, kegyes tanítórendi áldozópap és tanár, szül. 1744. szept. 16. Magyar-Óvárott (Mosonmegye); a gymnasium végeztével 1761. okt. 8. Privigyén lépett a rendbe s miután 1764-től a gymnasium alsóbb osztályaiban tanított, így 1769-1770-ben Debreczenben, 1770. okt. 28. fölszenteltetett; 1772-ben Pestre rendeltetett és az ottani gymnasiumban a humaniorák tanára lett, tanította a természettant és a mezei gazdaság elemeit; 1774-től gymnasiumi tanár volt Váczon és 1783-ban ugyanott igazgató; 1790-91. hitszónok Szent-Györgyön, 1792-től Kőszegen hitszónok és házfőnök, 1811. gymnasiumi igazgató, hol 1813. jan. 2. meghalt.

Munkái:

1. Theoria sensuum cum propriis, tum probatissimorum nostrae aetatis philosophorum rationibus ac experimentis illustrata et confirmata. Cum II. tab. aeneis. Pestini, 1781.

2. Dissertationes adversus libertinos in applicanda ad studium theologicum philosphia. U. ott, 1783.

Hoványi, scriptores Piarum Scholarum. Budae, 1809. II. 531. l.

Katona, Historia Critica XLI. 623. l.

Philosophiai pályamunkák. Pest, 1835. I. 61. lap.

Szinnyei Könyvészete.

Petrik Bibliogr. és a kegyes tanítórend jegyzőkönyve (Rulla).