Kezdőlap

Prileszky János (prileszi)

bölcseleti és theologiai doktor, Jézus-társasági áldozópap és tanár, P. Mihály és Névedy Mária fia, szül. 1709. márcz. 18. Prileszen (Trencsénm.), 1724. október 9. lépett a rendbe; a költészeti és rhetorikai osztályt Kassán, a bölcseletet Nagyszombatban öt évig, a theologiát Gráczban és Nagyszombatban nyolcz évig tanította s ugyanott egyetemi cancellar, majd Bécsben a Pázmán-intézet és a nagyszombati papnövendékek kormányzója volt, utóbb rector Budán, Nagyszombatban és végre 1765-72-ben Kassán a nyomda igazgatója s az egyetem utolsó rectora volt. A rend feloszlatása (1773) után Trencsénbe vonult a kegyes-rendiek védszárnyai alá, hol 1787-ben tartotta papi jubileumát. Meghalt 1790-ben.

Életét majdnem kizárólag a szentatyák és egyházi írók munkáinak kiadására fordította.

Munkái:

1. Historia Mariana brevi metro concinnata. Et honoribus ... neo-baccalaureorum, dum in alma episcopali universitate Cassoviensi soc. jesu prima aa. II. & philosophiae laurea ornarentur ... per Elegia XL. Cassoviae, 1733. (Névtelenül.).

2. Ludi poetici. U. ott, 1733.

3. Eloquentia pathetica singulares virorum illustrium affectus symbolis exornatos brevibus oratiunculis complexa. U. ott, 1734. 12 a szövegbe nyomott rézmetszettel.

4. Acta Sanctorum Hungariae ex Jo. Bollandi S. J. & ejus Continuatorum Operibus excerpta, et prolegominis ac notis illustrata. Semestre I. et II. Tyrnaviae, 1743-44. (Névtelenül.).

5. Annales compendiarii regum & rerum Syriae, numis veteribus illustrati, deducti ab obitu Alexandri Magni, ad. Cn. Pompeji in Syriam adventum cum amplis prolegomenis. Inscripti honoribus ... Mariae Theresiae ... dum sub ejusdem auspiciis in ... universitate Tyrnaviensi, ex praelectionibus R. P. ... universam philosophiam publice propugnaret, et munificentia regia cruce gemmata donaretur ... comes Carolus Eszterhazy de Galantha. Viennae, 1744. Két rézm. és 19 rézm. táblával.

6. Tractatus theologicus de sacramentis in genere, et in specie de baptismo, confirmatione, eucharistia. In usum discipulorum elucubratus. Tyrnaviae, 1753., 1757. és 1765.

7. Notitia sanctorum patrum, qui duobus primis ecclesiae seculis floruerunt. U. ott, 1753.

8. Tractatus theologicus de Deo uno et trino, in usum scholae conscriptus. U. ott, 1754. (2. kiadás 1760., 3. k. 1767. U. ott.).

9. Tractus theologicus de poenitentia, extrema unctione, ordine, et matrimonio. In usum scholae conscriptus. U. ott, 1750. (Újabb kiad. 1766. U. ott.).

10. Theologicorum prologomenorum libri duo in usum scholae theologicae conscripti. Viennae, 1761.

11. Acta et Scripta Omnia Sancti Cypriani; in summam redacta et proloqui is, atque annotationibus illustrata. Tyrnaviae, 1761. Rézm.

12. Acta et scripta. Sancti Theophili patriarchi Antiocheni et M. Minutii Felicis in summam redacta et proloquiis atque annotationibus illustrata. U. ott, 1764.

13. S. Irenaei, eppi et martyris acta et scripta suo ordine digesta et annotationibus historico-theologicis illustrata. Cassoviae, 1765.

14. Sancti Justini philosophi et martyris acta et scripta suo ordine digesta et annotationibus historico-theologicis illustrata. U. ott, 1765.

15. Acta et scripta ss. Cornelii, Firminiani, Pontii et Victorlni suo ordine digesta et annotationibus historico-theologicis illustrata. U. ott, 1765.

16. Trias priscorum patrum ... annotationibus historico-theologicis illustrata. Pestini, 1766. (Acta et scripta S. Gregorii Neocaesarensis episcopi, A. & s. S. Dionysii Alexandrini, A. et sc. S. Methodii episcopi et martyris. Ezen czím alatt is: Acta scripta sanctorum Gregorii Neocaesarensis, Dionisii Alexandrini et Methodii Lycii suo ordine digesta et annotationibus historico-theologicis illustrata. Cassoviae, 1766.).

17. S. Leonis I. papae cognomento Magni opera omnia. Pars I. Sermones ad populum romanum habiti. Praefationem vitam S. Leonis et notas aliquas adjecit quispiam e s. J. sacerdos. Editio prima in Hungaria. U. ott, 1766.

Horányi, Memoria III. 105. l.

Stoeger, Scriptores 281. l.

Scriptores Facultatis Theologicae Scient. Univers. Pestinensis. Pestini, 1859.

Nagy Iván, Magyaroszág Családai IX. 483. l.

Ifj. Szinnyei József, Irodalmunk története 1771-ig. Bpest, 1876.

Petrik Bibliogr.

De Backer-Sommervogel, Bibliothèque-Bibliogr. VI.