Kezdőlap

Purjesz Zsigmond (idősb)

orvosdoktor, egyetemi magántanár, előbbinek testvérbátyja, szül. 1845-ben Szentesen; orvosi tanulmányait a bécsi és pesti egyetemen végezte, s ez utóbbin 1869-ben nyert orvosdoktori oklevelet. Ezután Korányi tanár magánsegéde, majd pedig klinikáján gyakornok lett. 1877-78-ban az ókori orvostudomány történetéből magántanárrá képesíttetett. Meghalt 1896. febr. 17. Budapesten.

Czikkei az Orvosi Hetilapban (1877. A mellüri genygyülem és a mellkas megnyitása Hippokrates korában, németül a Pester Med.-Chirurg. Presseben, 1880-82. A XVI. századbeli jelesebb syphiliographok; ugyancsak németül is Bécsben és Berlinben az ottani szaklapokban és külön magyar, német lenyomatokban; Adatok az orvostudomány történetéhez és könyvism., 1883. A kosi és knidosi orvosi oskolák alapelvei, 1884. Anthimus és diaetetikája); a Wiener Medic. Blätterben (1884. Joannes de Vigo als Syphilograph); a Wiener Medic. Wochenschriftben (1884. Hieronymus Fracastorius, ein Syphilidolog des 16. Jahrhunderts, 1885. Joannes Fernelius und die Lehre von der Syphilis); a Virchow Archivjában (1884. Joannes Fernelius und die Lehre von der Syphilis).

Munkái:

1. Gyógyászati vényzsebkönyv a bel- és külbetegségekre, valamint a szem-, fül- és bőrbajokra nézve. Dillnberger Emil után ford. Pest, 1867. (2. átdolg. kiadás. U. ott, 1877.).

2. Gyógyászati vény-zsebkönyv a nő- és gyermekbetegségekre nézve. Dillnberger Emil után ford. U. ott, 1868. (2. átdolg. kiadás. U. ott, 1878.).

3. Az alkati bujasenyv tankönyve, orvosok és orvostanhallgatók számára. Irta Zeissl Ármin. Ford. Pest, 1869.

4. A testi hőmérsékének viszonya a betegségekben. Irta Wunderlich A. C., a 2. bőv. kiadás után ford. U. ott, 1871. 38 fametszettel és 7 táblával. (A m. orvosi könyvkiadó társulat Könyvtára XVI.).

5. A sebészi kór- és gyógytan alapvonalai. Irta Heitzmann Károly; a 3. bőv. és jav. kiadás után ford. Bpest, 1874., 1877. Két füzet, 91 fametszettel.

6. Az ember-élettan alapvonalai, tekintettel az egészségügyre. Ranke János után ford. U. ott, 1875. Két kötet. 260 fametszettel.

7. Az Ebers-féle orvosi papyrus; tanulmány az orvostudomány történelme köréből. Bpest, 1876.

8. A szülészet alapvonalai. Kórodai gyakornokok és fiatal orvosok számára. Haake J. H. után ford. U. ott, 1879.

9. A boncztan alapvonalai. Kórodai gyakornokok és fiatal orvosok számára. Schmidt T. dr. után ford. U. ott, 1881.

10. A belgyógyászat tankönyve orvosnövendékek és gyakorló orvosok számára. U. ott, 1885. Számos szöveg-ábrával. (2. jav. és átnézett kiadás. U. ott, 1889. Két kötet. 3. jav. és átnézett kiadás. U. ott, 1894.).

11. A kórodai diagnostika zsebkönyve. Seifert és Müller után ford. U. ott, 1888.

12. A st. galleni kolostori könyvtárban őrzött orvosi kéziratok. U. ott, 1882. (Különny. az Orvosi Hetilapból).

Szerkesztette az Orvosok Zseb-Naptárát 1873-tól 1896-ig Budapesten.

Szinnyei Könyvészete.

Petrik Könyvészete.

M. Könyvészet 1887., 1889., 1904.

Kiszlingstein Könyvészete.

Hőgyes Emlékkönyve 217. l.

Nemzet 1896. 47. sz. esti k.

Vasárnapi Ujság 1896. 8. sz. (Nekr.)