Kezdőlap

Radics Antal

bölcs. doktor, Jézus-társasági áldozópap és tanár, később plébános, szül. 1726. nov. 12. (De Backer szerint 1725. nov. 11.) Érkeserűn (Biharm.) 1746. okt. 18. a Jézus-társaságba lépett és Nagyszomatban a mennyiségtant, Budán a bölcseletet, ismét Nagyszombatban az egyházi és világtörténelmet adta elő 1769-ig, a mely évben világi pappá és cseklészi plébánossá lett, hol 1773. szept. 15. meghalt.

Munkái:

1. Oratio de sanctissimae Virginis Mariae illibato conceptu. Tyrnaviae, 1758.

2. Szerencsés hadi esete Loyola szent Ignácznak, mellyet Jézus-társaságának nagyszombati akadémia templomában ... a megnevezett patriarkának ünnepe napján élő nyelvel hirdetett és azon universitásnak kivánságára nyomtatásban kibocsátott U. ott, 1759.

3. Panegyricus Divo Ignatio de Lojola soc. Jesu fundatori dictus. U. ott, 1759.

4. Intorductio in philosophiam naturalem, theoriae P. Rogerii Roscovich accomodata et in usum auditorum philosophiae conscriptum. Budae, év n.

5. Institutiones Physicae in usum discipulorum conscriptae. U. ott.

6. Principia Roscovichii singulari tractatu illustrata. U. ott, 1765.

7. Institutiones logicae & metaphysicae in usum discipulorum. U. ott, 1766.

Katona, Historia Critica XXXIX. 994. l.

Fejér, Historia Academiae 53., 75. l.

Stoeger, Scriptores 289. l.

Petrik Bibliogr.

Zelliger Alajos, Egyházi Irók Csarnoka 420 l.

De Backer-Sommervogel, Bibliothèque-Bibliogr. VI. 1382. h.