Kezdőlap

Radnótfáy (Nagy) Sámuel

cs. kir. udvari tanácsos, a nemzeti színház intendánsa, szül. 1803-ban. A magyar nemzeti színházat művészi magaslatra emelte és több humánus intézkedést tett; így segély- és kölcsönalapot teremtett; a színház szellemi haladásán is sokat segített, a nemzeti színház műsorát számos külföldi jeles színdarab lefordításával gazdagította. Meghalt 1869. okt. 9. Pesten 67 éves korában.

Czikkei a M. Sajtóban (1864. 141. A nemzeti színház bevételeiről és kiadásairól, az 1863-64. színházi évre szerkesztett számadás kivonata, 208. Válasz a «Wanderer» 244. sz. pesti levélre); a Honban (1864. 123. Nyilatkozat Vadnai Károly vádjára a színháznak 15,000 frtnyi deficitjét illetőleg, 126. Jókai, Válasz Vadnai Károlynak, 128. Vég válasz R.-tól, 1866. 18., 19. Válasz a nemzeti színház igazgatóság ügyében, 1868. 120. sz. Emlékirat a nemzeti színház ügyében).

Munkái:

1. Feuillet Octave, A kisértés, színmű öt felv. ford. Pest, 1863. (Nemzeti Színház, kiadja Toldy István IV. kötet. Először a pesti nemzeti színházban 1862. decz. 12., Kassán 1863. ápr. 9.).

2. Fredro Sándor gróf, Az egyetlen leány, vígj. 1 felv. Ford. Bpest, 1883. (Nemzeti Színház Könyvtára 144. Először adatott Kassán 1869. jan. 23., a budapesti nemzeti színházban először 1876. márcz. 24.).

Kéziratban: A genevai árva, dráma 3 felv. Castelli után ford. (Debreczenben 1832. aug. 23., Budán 1834. júl. 3., 1837. jan. 30., Kassán 1835. jan. 26., Pesten 1839. ápr. 25.); a pesti nemzeti színházban első előadatásuk szerint: Egyik sír, a másik nevet, franczia vígj. 4 felv. (1864. ápr. 27.), A párisi szegények, dr. 7 felv. Brisebare és Nus után francziából ford. (1865. decz. 31.), A gyöngéd rokonok, vígj. 3 felv. Benedix után ford. (1867. jan. 6.), A hazugság, vígj. 3 felv. Benedix után ford. (1867. márcz. 27.), A bengáli helytartó, színmű 4 felv. Laube Henrik után ford. (1868. febr. 16.); Kassán: A fehér hajszál, franczia vígj. 1 felv. Feulliet Octave ut. ford. (1864. okt. 29.); Reggeli előtt, drámai tréfa 1 felv. Írta Fredro Sándor gróf, lengyelből ford. (1868. nov. 13.).

Honművész 1834. 35. sz.

Ország-Tükre 1863. 18. arczk.

Hon 1867. 7. sz., 1869. 233. sz. esti k.

1869: Magyarország és a Nagyvilág 42. sz. arczk., Hazánk és a Külföld 41. sz., Fővárosi Lapok 232. sz., Budapesti Közlöny 229. sz., Pesti Napló 1869. 234., 1883. 48. sz.

Petrik Könyvészete.

Kiszlingstein Könyvészete.

Pallas Nagy Lexikona XIV. 343. l. és gyászjelentés.