Kezdőlap

Rados Gusztáv

műegyetemi tanár, a m. tudom. akadémia levelező tagja, szül. 1862. febr. 22. Pesten; középiskolai tanulmányait a budapesti V. ker. főreáliskolába, felsőbb tanulmányait a budapesti műegyetemen és tudományegyetemen, részben pedig a lipcsei egyetemen végezte. 1885-ben a József-műegyetemen a mathematika repetitorává és magántanárrá, 1891. ugyanott rendk. tanárrá és 1893. rend. tanárrá neveztetett ki. 1894. máj. 4. óta a m. tud. akad. levelező tagja. 1896 óta igazgatja a József-műegyetem könyvtárát, 1900. a mérnöki és építészeti szakosztály dékánja volt. A mathematikai és physikai társulat titkára, tagja az országos tanárvizsgáló bizottságnak.

Czikkei a Math. és Természettudom. Értesítőben (1883. A felsőbb fokú kongruencziák elméletéhez, 1885. Egy a geometriában fellépő számelméleti probléma, Az algebrai függvények elméletéhez, 1886. A szétbontható adatok elméletéhez, A determinánsok elméletéhez, 1888. A n-alrendű elliptikus függvények különböző meghatározásairól, 1890. A térbeli görbék elméletéhez, 1892. Az orthogonális helyettesítések elméletéhez, Az adjungált helyettesítések elméletéhez, 1893. Új soralakok az «e» számára, 1895. A semidefinit quadratikus alakok elméletéhez, 1896. Az adjungált quadratikus alakok elméletéhez, Az adjungált bilinear alakok elméletéhez, 1898. Az orthogonalis helyettesítések elméletéhez, Az indukált lineár helyettesítések elméletéhez, 1899. Az indukált helyettesítések csoportjai, Az indukált lineár helyettesítés charakteristikus egyenleteknek tényezőkre való felbontása. Az algebrai resolvensek elméletéhez, 1900. Az orthogonális helyettesítések elméletéhez); a Math. és Phys. Lapokban (1892. A Laplace-egyenlet gyökeiről, 1893. Egy minimum probléma elemi tárgyalása, 1894. A cziklikus determinansok elméletéhez, 1897. A térnek absolut igaz tudománya, 1898. Egy igen egyszerű mechanikai igazságnak mathematikai tárgyalása, 1901. Adalék az algebrai resolvensek elméletéhez); az Akad. Értesítőben (1905. Gyászbeszéd Kruspér tt. ravatalánál); föntebbi czikkek külön nyomatban is megjelentek, úgyszintén németül is a Mathem. és Naturw. Berichte I. és VIII., X. sat. köteteiben és a külföldi szakfolyóiratokban. Irt több nagyobb mathematikai tartalmú czikket a Pallas Nagy Lexikonába.

Szerkesztette a Mathem. és Physikai Lapok I-III. köteteinek mathematikai részét 1892-1894-be Budapesten Kövesligeti Radóval együtt és szerkeszti a Mathem. és Természettudományi Értesítőt 1895 óta.

Munkája: Emlékbeszéd Kronecker Lipót külső tagról. U. ott, 1898. (Emlékbeszédek IX. 5.).

M. Könyvészet 1898.

Pallas Nagy Lexikona XIV. 345., XVIII. 488. l. és II. Pótkötet 1904. 504. l.

Ország-Világ 1900. 26. sz. arczk.