Kezdőlap

Rados Ignácz

főreáliskolai tanár, szül. 1859. május 15. Pesten; középiskolai tanulmányait az V. ker. főgymnasiumban 1877-ben végezte; három évi bölcseleti és műegyetemi tanfolyamot hallgatott szintén Budapesten. Egy évig rendkívüli tagja volt a bpesti tanárképző gyakorló iskolájának. 1883-ban nyert tanári oklevelet a mennyiségtan- és természettanból, újabban az ábrázoló geometriából is képesítette magát. 1884-88-ig a budapesti kereskedelmi akadémián helyettes tanár volt. 1888. aug. 8. a székelyudvarhelyi főreáliskolához helyezték át rendes tanárnak. 1894-ben a budapesti VI. ker. állami főreáliskolához nevezték ki, hol jelenleg is működik; 1895 óta egyszersmind ismét tanít a kereskedelmi akadémiában mathematikát.

Mathematikai tárgyú dolgozatai a Műegyetemi Lapok Mathem. és Természettudományi Értesítő és a Mathem. és Physikai Lapok cz. folyóiratokban jelentek meg; a Pallas Nagy Lexikonának is munkatársa volt, hol a mathematikai czikkek egy részét írta.

A székelyudvarhelyi m. kir. áll. főreáliskola Értesítője 1893. l.

Bricht Lipót, A budapesti kereskedelmi akadémia története. Bpest, 1896. 121. lap.

Schack Béla, Kereskedelmi iskoláink és tanáraik. Bpest, 1896. 17. l.

Pallas Nagy Lexikona XIV. 345. l.