Kezdőlap

Raicsani György,

bölcseleti és theologiai doktor, Jézus-társasági áldozópap és tanár, szül. 1669. szept. 8. Nemes-Kosztolányban (Barsm.), 1687. nov. 25. lépett a rendbe, tanította a grammatikát, ékesszólástant és bölcseletet Nagyszombatban; ugyanott a theologia tanára volt 1723-ig; azután négy évig Rómában magyar gyóntató volt; a magyar nyelven kívűl megtanulta az olaszt, francziát és spanyolt. Visszatérve hazájába, 1726., 1728. rector, 1728. és 1729. cancellar volt a nagyszombati egyetemen és a bozóki telepeseket a róm. kath. hitre térítette. Miután Felső-Magyarországon és Erdélyben egyházlátogatási tisztet viselt és Kolozsvárt rector volt, meghalt 1734. júl. 5. Marosvásárhelyt.

Munkái:

1. Harmonia Philosophica Cantus laetiores tristioribus, & tristiores laetioribus attemperans, Sive Principia Quaedam verae ac genuinae Philosophiae, animum humanum regulantia; ne, vel prosperis evanescat, vel adversis fragnatur; ex libris duobus Francisci Petrarchae, De remedjis utriusque fortunae, desumpta ... Anno MDCCVI. die Maij. Tyrnaviae.

2. Ars recte philosophandi seu Vitam ex praescripto rationis moderandi desumpta potissimum Ex Dialogis Francisci Petrarchae De Remedijs utriusque fortunae, & A Praenobili, ac Erudito Domino Stephano Hunyadi ... Philosophiae Baccalaureo, ejusdemque pro suprema laurea Candidato publicae utilitati proposita: Dum In Alma Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviense Anno 1707. ... Universam Philosophiam propugnaret. Praeside ... U. ott.

3. Laurus Tuta a Flumine Seu Consignatio sui in Providentia Dei, Ex principijs Philosophiae sanctioris, potissimum desumpta, & Philosophiae Profanae Emeritis ... et Philosophiae Profanae Emeritis ... et Philosophiae Baccalaureis. Nomine Condiscipulorum oblata ... U. ott, 1707.

4. Somnium Philosophi Repraesentant Tabulam Cebetis Philosophi Platonici, & Enchiridion Epicteti Philosophi Stoici. Honori ... Domini Laurentij Görgei ... Vice-Comitis &c. Oblatum A Rev. & Philos. Baccal. ac pro suprema ejusdem laurea Candidi ... Dum ... In ... Universitate Tyrnaviensi, Anno 1707, Mense Augusto, Die ... Universam Philosophiam propugnaret, Praeside ... U. ott.

5. Dictamina seu Scita variae Doctrinae, Politicae, Moralis, Stoicae & Spiritualis. Ex Operibus R. P. Joannis Eusebij Niederbergij Collecta ... Anno 1708. U. ott.

6. Colloquium Sphyngis Cum Oedipo Seu AenigmataVersibus Proposita Ac Soluta: Cum Appendice Quorundam Oedipum desiderantium. Honoribus ... Philosophiae Baccalaureorum. Dum Promotore ... Suprema Philosophiae laurea condecorarentur. Dicata ... M.DCC.IX. U. ott.

7. Conclusiones scientiae practicae ... U. ott, 1718.

8. Bellum contra hostes capitales Animae ... U. ott, 1717. és 1720. Két rész. (Többször utánnyomatott.)

9. Joannis Scheffleri ... Concilium Tridentinum ante Tridentinum ... U. ott, 1718.

10. Instructio Confessarii, et Poenitentis, Authore R. P. Paulo Segneri ... SS. Theologiae auditoribus oblata ... U. ott, 1719.

Horányi, Scriptores III. 133. l.

Stoeger Scriptores 290. l.

Pauler Tivadar, Egyetem rectorai és cancellárjai. Bpest, 1856. 15. l.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 616., 625., 626., 639., 648. l.

Petrik Bibliogr.

De Backer-Sommervogel, Bibliothèque-Bibliogr. VI. 1899. h.