Kezdőlap

Rajka Teréz (Warga Lajosné),

kolozsvári származású; 1868-ban férjez ment Warga Lajos sárospataki hittanárhoz; azóta különösen az ifjúsági irodalommal foglalkozott és a szépirodalmi lapokba irányczikkeket írt a nőkérdés megoldásáról. Meghalt 1881. júl. 23. Sárospatakon 38. évében.

Lyrai költeményei tették nevét ismertté, melyeket a Vasárnapi Ujságban (1865-67., 187172., 1875-76. és 1879) tett közzé; a Szana Figyelőjében (1876) erdélyi népdalokat közölt.

Munkái:

1. Költemények. Pest, 1866.

2. Flóri és Kálmán könyve. Képekkel. U. ott, 1871.

3. Flóri új könyve. 110 képpel. U. ott, 1869.

4. Lányok könyve. Fiatal lánykák számára. Bpest, 1881.

5. Bezerédj Amalia, Flóri könyve. Ujra átdolgozta. 120 szövegképpel. U. ott, év n.

6. Képes játékkönyv. U. ott, év n.

7. Egy nagynéne levelei. Felnőtt leányok és fiatal asszonyoknak ajánlva. Kiadta Warga Lajos. Sárospatak, 1882. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 1882., Rozsnyói Hiradó 1891. 32. sz.)

1881: Főv. Lapok 144., P. Hirlap 176., Vasárnapi Ujság 21. sz. (Nekr.), Prot. Egyh. és Isk. Lap 26., 39. sz. (Viski K. B.), Egyetértés 173.

Petrik Könyvészete.

Kiszlingstein Könyvészete.