Kezdőlap

Rákóczi László (rákóczi és felső-vadászi gróf),

sárosi főispán, gróf R. Pál országbiró és hethesi b. Pethe Anna fia, Zrinyi Miklós költőnek barátja volt. Midőn 1662-ben Váradnál a törökök ellen vitézül harczolt, megsebesült és fogságba esett, hol sebében meghalt.

Börtöni éneke maradt fenn, melynek két ujabb átdolgozása is ismeretes.

Thaly Kálmán, Régi M. Vitézi Énekek. Pest, 1864. 171-181. l.