Kezdőlap

Rakovszky Márton (rákói),

kir. kamarai tanácsos, Rákóczy (Rakovszky) Márton költő unokaöcscse, R. István kapitány fia; magister lett; külföldön tanult, hol 1579-ben és 1592-95. Turócz vármegye alispánja, utóbb kir. kamarai tanácsos és szintén versköltő volt, mint nagybátyja, R. Márton.

Munkája: De Partibus Reipublicae et causis mutationum. Viennae, 1590. (Miksa királynak ajánlva. Ebben magát néha Rakoczynak, másutt rákói Rakovszkynak, írja; ez időben állandósult meg a család Rakovszky neve, Rákó ősi birtokhelyről származtatva).

Nagy Iván, Magyarország családai IX., 612., 617. l.

Slovenské Pohlady 1887. 175. l.