Kezdőlap

Raphanides János,

ág. ev. lelkész, R. György dubovai (Árvam.) lelkész fia, ki 1657. jún. 19. iratkozott be a vittenbergai egyetemre, honnét hazájába visszatérve pásztói lelkész lett; 1674-ben a pozsonyi törvényszék elé ő is megidéztetett és ott társaival együtt, kik a térítvényt alá nem írták, ápr. 4. halálra ítéltetvén, sanyargattatott. 1675. júl. elejéig, midőn onnét elszállították és kivitték az országból, hogy a nápolyi gályákra eladattassék, de csak Buccariig hajtatott és ott tömlöczbe vetették és 1676. májusig sanyargatták. Végre a sok szenvedés lelki erejet megtörte s megtagadta az evangyéliomi hitvallást s áttért a római kath. egyház kebelébe.

Munkái:

1. Tractatio Pneumatica Quaestionis: An Existentia Spirituum, praecisa infallibili Sacrae Scripturae autoritate, e solo lumine Naturae, evidenter demonstrari possit? Auspicio Spiritus Sancti, In Celeberrima Wittebergensium Academia Praeside ... Christiano Trentschio ... Publicae Eruditorum ventilationi subjicit Aut. & Resp. (Wittebergae) 1659.

2. Disputatio Theologica XIV. De Bonis Operibus, Quam Annuente summi Numinis favore In Electorali Academia Wittebergensi Sub Praesidio ... Andreae Kunadi ... Eruditorum disquisitioni subjicit ... U. ott, 1659.

3. Disputatio Theologica De Conversione Hominis ab Infidelitate ad Fidem, Secundum Dictum Prophetae Jerem. XXXI, 18. 19. Demonstrata ac in Electorali ad Albim Academia Sub Praesidio ... Andreae Kunadi ... publice defensa ab Aut. & Respond. U. ott, 1660. (2. kiadás. U. ott, 1701.).

Bartholomaeide, Lud., Memoriae Ungarorum. Pesthini, 1817. 152. l.

Fabó Monumenta II. 247. l.

Rácz Károly, A pozsonyi vértörvényszék. Sárospatak, 1874. 149. l. (Neve Rafaidesnek írva.)

Új M. Athenás 581. l.

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. rész 645., 657. l. 2. r. 593. l.