Kezdőlap

Rausch Ferencz (traubenbergi),

bölcseleti doktor, egyetemi tanár, szül. 1743. szept. 13. Prellenkirchenben (Ausztria); elvégezvén Pozsonyban a szónoklati osztályt, 1761. okt. 30. a Jézus-társaságba lépett. A hazai nemesi Theresianum tanára volt Bécsben; midőn a rend 1773-ban feloszlott, esztergom-főegyházmegyi pap lett. 1777-1800 Budán, azután Pesten tanította az egyetemen az alkalmazott felsőbb mennyiségtant. 1786-ban bölcseletkari dékán, 1792. az egyetem rectora lett. Fizetése 1795-ben 900 forintról 1000 frt.-ra emeltetett. Szent-Dömötörről nevezett szerémi cz apát és kalocsai tiszt. kanonok volt, midőn 1800-ban a pozsonyi akadémia aligazgatója lett. E tisztet 1803-ig viselte. 1803. jan. 4. pozsonyi kanonokká és a győri tankerület főigazgatójává neveztetett ki. Apostoli főjegyző és kir. tanácsos is volt. Meghalt 1816. jan. 26. Pozsonyban.

Munkái:

1. Rede auf den glorreichen Geburtstag Marien Theresien der Durchlautigsten Landesfürstinn, da die königl. Akademie der Wissenschafften zu Raab diesen Tag mit jährlichem Gedächtnisse feyerlich zu begehen angelobet, gehalten den 13. May 1777 in der akademischen Kirche. Aus dem Lateinischen übersetzt. Raab (Majláth Antal beszéde).

2. Elementa Architecturae ad structuras oeconomicas applicatae. In usum academicorum per Regnum Hungariae et eidem adnexas provincias conscripta cum tabulis aeneis XI. Budae, 1779. (2. kiadás 1799., 3. k. 1816. U. ott).

3. Praktische Mathematik. Zwey Bände mit Kupfertfeln. Pressburg, 1788.

4. Mathesis practica. U. ott, 1788. Két kötet.

5. Geometria practica in usum geometrorum regni Hungariae. Budae. 1796. 14. rajztáblával.

6. Arithmetica. U. ott, 1797. Két táblázattal.

7. Compendium geometriae subterraneae. U. ott, 1797. 3 táblarajzzal.

8. Idea specularium monimentorum breviter adumbrata. U. ott, 1797. egy táblarajzzal.

9. Descriptio berevis construendae fornacis, qnae calorem pro arbitrio temperandum, cum lignorum compendio admittit. Cum tab. aen. 6. U. ott, 1797.

10. Compendium hydrotechnicum cum tab. aen. 6. U. ott, 1797.

11. Elementa algebrae. Pestini, 1799. (Ambschell Antallal együtt).

12. Búcsú-beszéd a pozsonyi akadémia tanári kara a főigazgatójához. U. ott, 1803. (Extractus Protocolli consessuum Reg. Pos. Acad.).

Kéziratai az egyetemi könyvtárban: Animadversiones in hydrotechnicam, De constructione pontis, Adnotationes in geometriam practicam, De pyrotechnica sat. 4rét két kötet. (Latinul és németül).

Vereinigte Ofner-Pester Zeitung 1816. 10. sz.

Unterhaltungsblatt. Pressburg, 1816. 9. sz.

Katona Historia, Critica. XLI. 627. lap.

Fehér, Historia Academiae, 120., 132. l.

Pauler Tivadar, Az egyetem rektorai és cancellárjai. Pest, 1856. 18. l. és A budapesti egyetem története I. 150. sat. l.

Stoeger, Scriptores 293. l.

Szinnyei Könyvészete.

Ortvay Tivadar, Száz év egy hazai főiskola életéből. Bpest, 1884.

Petrik Bibliogr.

Zelliger Alajos, Egyházi írók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 428. l.

De Backer-Sommervogel, Bibliothèque-Bibliogr. VI. 1491. l.