Kezdőlap

Rédey Miklós,

államrendőrségi fő- és székvárosi kerületi kapitány és főkapitányi titkár, szül. 1868. decz. 7. Tatában (Komáromm.); középiskoláit ugyanott és Győrött, jogi tanulmányait Győrött és Budapesten végezte 1891-ben Győr városánál lépett a rendőrség szolgálatába; itt írta első munkáját, mely a szakkörökben figyelmet keltett, mire Sélley Sándor a Budapesti rendőrség akkori főkapitánya meghívta őt a budapesti állami rendőrséghez fogalmazónak. 1896-ban a rendőrségi sajtóiroda vezetője s 1899-ben ker. kapitány. 1896 óta a főkapitánysági titkár tisztségét tölti be.

A Győri Közlöny munkatársa volt 1890-92-ig és a Rendőri Lapoknak főmunkatársa tiz évig, mely idő alatt körülbelül 400 szakczikket írt ezen lapba. Czikkei a Rendőri Lapokban (II. A bizományi ügylet és a sikkasztás, A tudakozó irodák, A zálogjegy szédelgés sat.).

Munkái:

1. Magyarország városi rendőrsége és annak újjászervezése. Győr, 1891.

2. Cselédügy rendezése. U. ott, 1891. (Különnyomat a Győri Közlönyből.)

3. Rendőri rendeletgyűjtemény. (I-VI. évfolyam.) Bpest, 1895-1901.

4. A budapesti állami rendőrség évi jelentései. 1895-1904. U. ott. Tíz kötet. (Hivatalos.)

5. Nyomozási eljárás bűnügyekben, a 130,000. V. B. 1899. sz. belügyminiszteri rendelettel kiadott utasítás. U. ott, 1900.

6. Jelentési minták a rendőrközegek részére a 130,000. B. M. sz. utasítás nyomán. Pótfüzet: A nyomozási eljárás bűnügyekben cz. munkához. U. ott, 1900.

7. A nyomozási eljárás nehézségei, U. ott, 1901. (Különnyomat a Rendőri Lapokból.)

8. Alaki eljárások a rendőri hatóságok előtt. Iratminták. Rendőrkapitányságok, szolgabiróságok és a nagyközönség használatára. U. ott, 1901. (Közigazgatási Könyvtár IV. évf. 6-8.).

9. Magyar gyülekezeti jog gyakorlati kézikönyve. U. ott, 1903. (Közigazgatási Könyvtár V. 2.)

10. Rendőrségi iratmintatár. U. ott, 1903. (Laky Imrével együtt.)

12. Szinházi rendtartás. U. ott, 1906. (Sajtó alatt.)

Nyolcz éve szerkeszti Bockelberg Ede rendőrfelügyelővel együtt a Budapesti Útmutató cz. rendőrségi zsebkönyvet, melyet a legénység az utczán útbaigazításul használ.

M. Könyvészet 1892. 1901-1904. és önéletrajzi adatok.