Kezdőlap

Révay Antal (szklabinai és blatniczai gróf),

theologiai doktor, nyitrai püspök, R. Péter gróf turóczi főispán és Eszterházy Krisztina grófnő fia, szül. 1718-ban Kis-Selmeczen (Turóczm.); 1737. nov. 9. a nagyszombati papnevelőbe lépett és a bölcseletet itt, a hittudományokat 1738-tól Bécsben hallgatta. Mint növendékpap 1741-ben rátóthi prépost lett. 1743. jan. 22. pozsonyi kanonokká, 1744. vágújhelyi préposttá neveztetett ki. Ezen prépostságot 1780-ig megtartotta. 1752. jan. 9. esztergomi kanonok s már január 31. sasvári főesperes lett. Ugyanezen évben karczolai választó püspök, 1754. pedig fölszenteltetett püspök és az esztergomi érsek suffraganeusa lett. 1776-ban első rozsnyói püspökké, 1780. jún. 25. nyitrai megyés püspökké neveztetett ki, de az örökös főispáni tiszt nélkül, a mit pedig elődei 474 évig viseltek. Meghalt 1783. decz. 26. Mocsonokon (Nyitramegye.)

Munkái:

1. Assertiones theologicae de jure et justitia ... Viennae, 1741.

2. Sermo ... habitus Rosnaviae die XXI. Nov. 1776. dum primo cathedralem ecclesiam Rosnaviensem ingrederetur. Leutschoviae.

3. Sermo ... ad clerum suum dictus dum in episcopum Nitriensem die 15 mensis novembris a 1780. inauguraretur. Tyrnaviae.

Nagy Iván, Magyarország Családai IX.

K. Sion, 1176. 842., 1890. 381., 1892. 938. l.

Petrik Bibliogr.

Zelliger Alajos, Egyházi írók csarnoka. Nagyszombat, 1893. 434. l.

Kollányi Ferencz, Esztergomi kanonokok. Esztergom, 1900. 365. l.