Kezdőlap

Révész Sámuel,

magyar államvasuti főmérnök, szül. 1852-ben Tata-Tóvároson (Komáromm.); a gymnasiumot Esztergomban és Pesten, műegyetemi tanulmányait 1872-től a budapesti József-műegyetemen és Münchenben végezte. Jelenleg a magyar államvasutak főmérnöke Budapesten. Fischer családi nevét 1877-ben változtatta Révészre.

Czikkei a M. Nyelvőrben (1878. A hegynevekről, A völgyek neveiről, 1883. Szádfal); a Természettudom. Közlönyben (1879. A piemonti Liguria csontbarlangjában talált legujabb leletekről stb.); a M. Mérnök- és Építész-egylet Közlönyében (1880. Vízműtani műszók, Vasuti műszók, 1881. Műkifejezések stb. 1886. jan.-tól 1888. decz.-ig a folyóirat munkatársa).

Munkái:

1. A föld. A földgömb életjelenségeinek leírása. Irta Reclus Elisée. Az eredeti 4. kiadás után ford. Királyi Pál és Révész S. Az eredetivel összehasonlította Hunfalvy János. Bpest, 1880. Két kötet. (I. kötet 25 műlappal és 253 ábrával, II. k. műlappal és 217 szövegábrával. A kir. m. természettudományi társulat Könyvkiadó-Vállalata 16., 17. kötet.)

2. Vasuti szótár. Két kötetben három rész. Magyar-német-franczia és német-magyar-franczia rész. U. ott, 1885-86, (Ism. Bud. Szemle XlII. 1885.)

A M. Mérnökegylet Közlönyét is szerkesztette.

Szily Kálmán, A kir. Józsefműegyetem tanárai és hallgatói. Bpest, 1883. 31. lap.

M. Könyvészet 1886.

Kiszlingstein Könyvészete.

Századunk névváltoztatásai. Bpest, 1895. 190. l.