Kezdőlap

Rexa Dezső (nemeskúti),

megyei levéltárnok, R. Pál ügyvéd (a család 1696. decz. 24. kapott czímeres nemes levelet) és Peregriny Gizella fia, szül. 1872. febr. 28. Pesten; jelenleg Árvavármegye levéltárnoka és az árvaváraljai Csaplovics-könyvtár könyvtárnoka. Állandó lakása Alsó-Kubin. Jogi pályát és kereskedelmi akadémiát végzett.

Czikkei a Hazánkban (1894. 304. sz. A nemzeti szalon műtárlata); az Ország-Világban (1896. rajz); az Irodalomtörténeti Közleményekben (1898. Döbrentey irodalmi munkásságához, 1900. Döbrentey levelezéséből, 1901. Gévay Antal irodalmi munkásságához, Deák Ferencz levele a Vörösmarty-árvák érdekében, Pest, 1855. decz. 14.); a M. Iparművészetben (1898. Csejthe iparművészeti emlékei, 1901. könyvism.); a Fővárosi Lapokban (1900. 24. sz. A magyar szókincs); a Vasárnapi Ujságban (1904. Csaplovics Lőrincz); a M. Könyv-Szemlében (1904. Duchon János); az Ethnographiában (1904. «Ersi a csiziót»); a Magyarországban (1904. 120. sz. Voltaire szerelme); a Magyarországban (1906. 91. sz. Becsület a sírig, 93. sz. «L'Avocate); a Reggeli Ujságnak is munkatársa volt.

Munkái:

1. A halotti ének. Sudermann után ford. Bpest, 1894.

2. Katalin. Katinka, Káti, Kätchen. Elbeszélések. U. ott, 1895. (Ism. Főv. Lapok 320. sz.).

3. Az első máglya. Elbeszélés a magyar reformatio előidejéből. U. ott, 1898. (Különnyomat az Evangelikus Családi Lapból).

4. Az élet-regény. Regény. U. ott, 1898. Két kötet. (Ism. M. Hirlap 65. sz., Kath. Szemle 1899.).

5. Első és utolsó verskötet. U. ott, 1899. (Ism. Reggeli Ujság 49. sz.).

6. Kean, Színmű 5 felv. Id. Dumas Sándor után ford. U. ott, 1899. (Olcsó Könyvtár 1102., 1103.)

7. Shakspere Itáliában. Irodalmi előadás. U. ott, 1901. (A Fővárosi Lapok melléklete.)

M. Könyvészet 1895., 1898-1899.

Fővárosi Lapok 1898. 75. sz. arczk.

M. Nemzetiségi Zsebkönyv. II. Nemes családok I. kötet B.-pest, 1905. 537. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányaiból.