Kezdőlap

Ritli Vendel,

Jézus-társasági áldozópap és főgymnasiumi tanár, szül. 1851. okt. 19. Kálmándon (Szatmárm.); 1869. decz. 26. lépett a Jézus-társaságba; gymnasiumi tanulmányait Szatmárt, felsőbb tanulmányait Pozsonyban, Dittenhallban, Angolországban és a csillagászati tanfolyamot a bécsi egyetemen végezte. Főgymnasiumi tanár volt Kalocsán 1876-80. és 1885-96-ig. Meghalt 1897. június 23. Innsbruckban.

Irt a kalocsai főgymnasium Értesítőjébe (1886. Állandó-e a nap melege?)

A kalocsai főgymnasium Értesítője 1896. 138., 141., 1897. 39. l. és Tóth Mike tanár szives közlése.