Kezdőlap

Rónai Mihály,

fővárosi állatorvos, R. Fülöp pékmester és Bleier Lina fia, szül. 1879. nov. 18. Egerben; középiskoláit Békésen és Gyulán végezte; ezután az állatorvosi főiskolára iratkozott e s 1901. állatorvosi oklevelet kapott és ez időtől fogva a székesfőváros szolgálatában áll mint közvágóhidi állatorvos.

Czikkei 1902. óta a Hétben (beszélyek) és a Pesti Hirlapban (tárczák, 1905. nov. A baptista asszony stb.); ezenkívül mint a Vágóhidi Szemle munkatársa e lapba szakczikkeket, az Állatorvosi Közlönybe állatorvosi társadalmi czikkeket is irt.

Munkája: Beethoven-kesergő egyebek. Bpest, 1903. (Rajzok, beszélyek.)

M. Könyvészet 1903. és önéletrajzi adatok.