Kezdőlap

Rotarides Mihály,

magyar irodalom-történetíró, otrokócsi (Gömörm.) származású, 1738. ápr. 26. a wittenbergi egyetemre iratkozott be. Miután theologiai tanulmányait bevégezte, 1742. ápr. visszatért hazájába, hogy magyar irodalomtörténeti munkájához adatokat gyűjtsön; 1744. jún. 1. ismét Wittenbergbe költözött, hogy munkáját megírja és kiadja; azonban a munka teljes kiadásában 1747. ápr. 15. megakadályozta halála. Családi nevét Hazafinak, Hazaynak és Házinak is írják. Kézirata a wittenbergi magyar könyvtárba került; némelyek állítása szerint ezt fölhasználta Wallaszky, Conspectus cz. munkájához.

Munkája: Historiae hungaricae literariae antiqui medii atque recentioris aevi lineamenta. Quorum prolegomena generalem in universam historiam Hungariae literarium introductionem continentia prodeunt studio ac sumtu H. M. hungari. Altonaviae et Sergestae, 1745. (Ism. Acta Eruditorum Lipiensium 1746. aug.).

Kézirati munkái: a pozsonyi ág. ev. lyceum könyvtárában: Micae micarum Burianarum, 4rét 506 lap, kivonat Burius művéből, készítette R. Pozsonyba 1742. Ugyan-e kötetben foglaltatik R. ily cz. 94 lapra terjedő műve: Supplementum Czvittingerianum, melyben Czvittinger irodalomtörténeti művét újabb adatokkal bővíti és kiegészíti; a nyitrai egyházmegyei könyvtárban; Auctorum et Scriptorum Hungariae praecipuorum Catalogus alphabeticus 4rét 126 lev. Klein még néhány kéziratát említi: Chronologia rerum Hungariae praecipuarum usque ad annum 3750 ante Christum natum; Diarium germanico-hungaricum an. 1742. et 1743.

Horányi, Memoria III. 158. lap.

Klein, Nachrichten II. 278. l.

Hadi és más nevezetes történetek. III. 1790. 4. l.

Annalen der Literatur. Wien, 1803. Intelligenzblatt 29. sz.

Bartholomaeides, Comitatus;Gömör 426. l., Joan, Ladislaus, Memoriae Ungarorum 241. lap.

Wallaszky, Conspectus. Budae, 1808.

Közhasznu Esmeretek Tára X. 240. lap.

Ijf. Szinnyei József, Irodalmunk története 1711-1772. Bpest, 1876. 126. l.

Figyelő, II. 1876.

A pozsonyi ág. ev. lyceum Értesítője 1878 és 1879. (Harmath K.).

Uj M. Athenas 583. l.

Vágner József, A nyitrai egyházmegyei könyvtár kéziratai. Nyitra, 1886. 73. lap.