Kezdőlap

Rovara Frigyes,

gazda, szül. Grázban, hol főreáliskolai tanulmányai után a gazdasági és erdészeti szaktanulmányokat végezte az ottani műegyetemen. Magyarországba 1871-ben jött és mint gazdatiszt a soproni és a csepregi czukorgyári gazdaságokban, majd Mikos báró nagyatádi (Somogym.), Breuner gróf zelizi (Barsm.) és Zinner Béla bécsi lakos répczeszentgyörgyi uradalmában (Vasm.) működött, végül 1894-től fogva Esterházy Mihály gróf uradalmi igazgatója Pozsonyban. Hazánkban a műtrágya alkalmazásának R. egyik legbuzgóbb terjesztője és arról szaklapokban és utóbb több nyelven megjelent füzetben számolt be tíz évi kisérleteiről a műtrágya alkalmazása körül. Az általa szerkesztett okszerű tengerigóré a minisztérium részéről 25 arany jutalomban részesült és a gazdaságban káros rovarok irtására rovarin nevű szert fedezett fel. A gazdasági egyesületi téren is buzgólkodik.

Sok czikket írt a gazdasági lapokba, így az Erdélyi Gazdába, a Mezőgazdasági Szemlébe (VI: 1885. A szakmánymunkáról) stb.

Munkái:

1. A répatermelés. Az országos magyar gazdasági egyesület által, Kodolányi Antal és az I. hazai takarékpénztár adományából, 200 frttal jutalmazott pályamunka. Számos magyarázó ábrával. Budapest, 1891.

2. Tiz év folyamán végrehajtott nagybecsű kisérletek műtrágyákkal. U. ott, 1894. (Németül és tótul is megjelent).

3. Répabogár (Cleonus punctiviutrus Germ.). U. ott, 1896. (Németül is.)

4. Die Landwirthschaft des Pressburger Comitates. 1897. Pressburg.

5. Gödöllő. Von Franz Ripka. Aus dem ung. übersetzt. Teschen. 1898.

6. Gazdasági vezérfonal. Földmívelők, papok, tanítók és kisebb gazdálkodók használatára. Pozsony, 1898. (Ruffy K. Pállal együtt és Budapest, 1900.)

7. Hogyan gazdálkodjunk? U. ott, 1899. (Népszerű gazdasági előadások IV.)

8. Königin Elisabeth in Gödöllő 1867-97. Gedenkbuch zur Enthüllungsfeier des Gödöllőer Elisabeth-Denkmales. Von Franz Ripka. Übersetzt. U. ott, (1901).

9. Galánthai és fraknói gróf Esterházy Mihály uradalmai. U. ott, 1902.

M. Könyvészet 1891., 1898., 1900.

Pallas Nagy Lexikona XIV. 708. l. (Balás Árpád.)

Agrár Album. Bpest, 1902. 52. l.