Kezdőlap

Rupp Jakab (nyílhegyi),

m. udvari kamarai hivatalnok, szül. 1800. ápr. 13. Budán; a gymnasiumot Váczon és Budán, a jogot Pozsonyban és Pesten végezte. A joggyakorlatot Pest vármegyénél, majd a kir. jogügyek igazgatóságánál töltötte ki. 1821. a magyar udvari kamara levéltárához került; 1858-ban első osztályú lajstromozónak lépett elő. 1861-ben nyugalomba vonult. Meghalt 1879. okt. 14.

Czikkei az Életképekben (1845. I. Magyarhon egykori pénzviszonyairól, A magyar pénzeken ábrázolt tárgyak és azok jelentése); az Arch. Közleményekben (V. 1865. Budának és környékének helyirati viszonyai a középkorban. VII. 1867-68. Adalék az egyházi kincsek történetéhez); az Archaeologiai Értesítőben (I. 1869. Buda, Emléktáblák Budán, 1870. régiségek Budán, 1872. igénytelen nézetek az emléktáblákról).

Munkái:

1. Numi Hungariae. Budae, 1841., 1846. Két kötet. (Magyarúl Érdy János ford. Magyarország ekkori ismeretes pénzei, lerajzolva, történeti s pénztudományi kútfők után megmagyarázva. Árpádi korszak. Vegyes házakboli királyok korszaka. Buda, 1841., 1846. Két kötet, 26 táblával. Ism. Athenaeum 1842. II., Irodalmi őr 1846. 19., 54. l.)

2. Buda-Pest és környékének helyrajzi története. Pest, 1868. Két térképpel. (Ism. Századok 1868-69. Arch. Értesítő 1869 1869.).

3. Magyarország helyrajzi története, főtekintettel az egyházi intézetekre, vagyis a nevezetes városok, helységek és azokban létezett egyházi intézetek, püspökmegyék szerint rendezve. U. ott, 1870., 1872. és Bpest, 1876. Három kötet. (Ism. Hon 1873. 250. sz. Századok 1873., 1877.)

Irodalmi Őr 1846. 143. l.

Toldy F., M. Nemzeti irodalom története. Pest, 1864. 261.

Századok 1869. 276. l.

1879: Hon 249., P. Napló 249., Vasárnapi Ujság 52. sz. arczk. (Thallóczy).

Petrik Könyvészete és Bibliogr.

Kiszlingstein Könyvészete.

Pallas Nagy Lexikona XIV. 752. l. és gyászjelentés.