Kezdőlap

Ruzitska György,

zene-conservatorium igazgatója, szül. 1785-ben Bécsben; 1810-ben jött Erdélybe a Bánfly gróf családjához; 1835. alapította a zenedét Kolozsvárt, melynek később igazgatója lett; 1851-től az ottani kath. főgymnasiumban is énektanár volt. Meghalt 1869. decz. 2. Kolozsvárt.

Munkája: Énekiskola a kolozsvári zene-conservatorium növendékei számára. Kolozsvár, 1880.

Zeneműveit Bartalus felsorolja.

Ország Tükre 1864. 3. sz. arczk. (Bartalus István).

Kiszlingstein Könyvészete és gyászjelentés.