Kezdőlap

Sándor Miklós

megyei tiszti főügyész, szül. 1840-ben Aranyoson (Komáromm.), hol atyja S. József földbirtokos volt; középiskoláit Komáromban és Pápán (1858-62.) végezte, majd a pesti egyetem joghallgatója volt; letevén Budapesten az ügyvédi vizsgát, mint esküdt szolgált Komárom vármegyénél, majd Szabó Gábor ügyvédnél volt joggyakorlaton; 1870-ben aljegyzőnek választották, mely hivataláról néhány év mulva lemondott és ügyvédi gyakorlatot folytatott. 1884-ben vármegyei ügyészszé lett megválasztva s e minőségben szolgált halálaig. A komáromi torna- és tűzoltó-egylet megalapításában nagy része volt; utóbbi egylet megválasztotta főparancsnokának. A dalárdának is sok évig elnöke volt és a 80-as években műkedvelő előadásokat rendezett. 1901. nov. 22. öngyilkos lett Komáromban.

Munkája: Az élet versekben. Költemények. Komárom, 1901. Szerző fényny. arczk.

Kéziratban: A hegedű története cz. nagyobb munkát hagyott hátra, rajzokkal.

Komáromi Lapok 1901. 47. sz.

A m. n. múzeumi könyvtár példányából és gyászjelentés.