Kezdőlap

Scheitz Pál,

bölcseleti doktor, tanult a müncheni kir. műegyetem chemiai laboratoriumában és 1896-ban Kolozsvárt nyert doktori oklevelet.

Munkája: Az Aethyliden és Benzyliden paraanisidin néhány származékáról. Kolozsvár, 1896. (Doktori dissertatio.)

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. Bpest, 1907. 740. l.