Kezdőlap

Schlick János,

Jézus-társasági áldozópap és tanár, szül. 1842. ápr. 22. Budapesten; gymnasiumi tanulmányait Nagyszombatban végezte. 1858. szept. 1. a Jézus-társaságba lépett. Felsőbb tanulmányait Pozsonyban és az innsbrucki egyetemen végezte. 1883 óta Kalocsán tanár, hol a mennyiségtant és természettant tanítja.

Czikkeket írt a Mária-Kertbe, a Hitszónoklati Folyóiratokba és a Szent Család Naptárába.

Munkája: A római pápa és a péterfillér. Pécs, 1883. (Hajmann Ferencz adta ki neve alatt.)

Vajda Emil Névkönyve 180. l. és Tóth Mike kalocsai főgymnasiumi tanár szíves közlése.